mozdani udar

Subota, Ožujak 23, 2019 19:00

Ja sam smrtan čovjek. U prirodi moga tijela je da će ga pohoditi sestra  smrt. I raspast će ga. Ja sam bolestan čovjek. Bolest nagriza moje smrtno  tijelo.

Fenomenalni Robert Torre u knjizi ‘Ima li života prije smrti?’  dijagnosticira stanje stvari današnjega uma čovjeka i ponašanja prema  bolesti i smrtnosti. Na početku je smrtnost, a ne bolest. Ne dolazi smrt  zbog bolesti. Neću zdravljem otkloniti smrt.

Petak, Lipanj 21, 2013 00:00

Sada bi možda bilo presmjelo reći da je Zadar centar ultrasonologije, no možemo gajiti nade da će to biti iza 2015. kada će se u Zadru održati neurosonološki kongres. Tada možemo s punim pravom reći da će Zadar biti centar odakle će polaziti najrecentnije smjernice u dijagnostici i liječenju moždanog udara, kaže dr. Anamarija Mrđen