krediti

Petak, Studeni 4, 2011 00:00

Trend nenaplativih kredita posebno je pogodio Istočnu Europu, dok SAD i zemlje eurozone iskazuju manje stope takvih kredita

Srijeda, Kolovoz 24, 2011 00:00

Stambeni krediti nudit će se po kamatnoj stopi koja će biti za pola postotna boda viša od onih s valutnom klauzulom, a predviđeno je i odobravanje kredita bez jamaca

novac
Petak, Srpanj 29, 2011 00:00

Euro je pritisnut dužničkom krizom u eurozoni i strahom da se situacija iz Grčke ne prelije na druge

novac
Utorak, Srpanj 26, 2011 00:00

Dugovanje bi građani bi mogli vratiti u gotovo dvije godine samo kada u tom razdoblju ne bi trošili na stanovanje, grijanje, odijevanje, hranu, režije, djecu

franak
Petak, Srpanj 22, 2011 00:00

Hrvatski građani koji su se dugovima vezali za franak sada su tako primorani i sami pratiti političku i dužničku krizu u eurozoni

Utorak, Srpanj 19, 2011 00:00

Stresni scenarij za 2011. pretpostavlja porast udjela loših kredita za 74 posto, odnosno na razinu od oko 20 posto do kraja godine

franak
Ponedjeljak, Srpanj 18, 2011 00:00

U 4,5 godina Brščići su uredno platili 185 tisuća kuna glavnice i kamata, a sada banci duguju 145,3 tisuće kuna više od iznosa koji su dobili jer su otplatu stambenog kredita vezali uz švicarski franak koji je aprecirao za 37 posto. U međuvremenu im je banka povećala kamate za 40 posto

Četvrtak, Srpanj 7, 2011 00:00

Četvrtak, Srpanj 7, 2011 00:00

Četvrtak, Lipanj 9, 2011 00:00

Ugovorna kamata na kredite pravnim osobama po novom ne smije premašivati 22,5 posto, dok je ranije mogla sezati do 25,5 posto. Zatezna kamata kod pravnih osoba pak umjesto ranijih 17 pada na maksimalnih 15 posto

Stranice