sadnice

Subota, Ožujak 10, 2012 00:00 5

Za sadnicu levantinke maslinari su izdvojili 35 do 40 kuna, dok se ostalim vrstama cijena kreće od 15 do 20 kuna po komadu. Dopremljeno je i 9.000 kalemova vinove loze, a njihova cijena po komadu iznosi simboličnih 5 kuna

Petak, Ožujak 2, 2012 00:00

Uvjet za dobivanje subvencije jest i podmirenje svih financijskih obveza prema Općini. Poljoprivrednici su sadnicu masline plaćali 17 kuna, sadnicu trešnje 15 kuna, a lozne cjepove po 6 kuna

Petak, Siječanj 13, 2012 00:00

Do sada se u ovogodišnji projekt uključilo 80-ak maslinara, 40-ak vinogradara te 20-ak voćara. O točnom datumu dopreme sadnog materijala i podjeli Privlačani će biti obaviješteni, pojasnio Pelegrin Mustać

Ponedjeljak, Ožujak 14, 2011 00:00

Za sadnicu levantinke maslinari su plaćali po 35 kuna, dok se za sorte istarska bjelica, žutica, leccino i pendolino cijena kretala između 14 i 15 kuna po sadnici. Cjepovi vinove loze mogli su se nabaviti za 5 kuna po komadu

Ponedjeljak, Ožujak 7, 2011 00:00

Ponedjeljak, Veljača 7, 2011 00:00 5

Vrški kraj je kroz povijest oduvijek bio poznat po kvalitetnim vinima, vinovoj lozi, kao i nasadima maslina. Krenuli smo na put koji je vinova loza i maslina učinila već davno prije nas, sa željom da obnovimo i nastavimo ovu vinsku i maslinarsku priču, navodi Vukić

Srijeda, Siječanj 26, 2011 00:00

Po mojoj procjeni sadni materijal je visoke kvalitete, a i cijene su više nego prihvatljive. Ako se ovako nastavi za ovdašnje maslinarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo ni ubuduće ne treba strahovati. Naravno moralo bi se sada uz pomoć struke organizirati jedno edukativno predavanje što bi u konačnici jamčilo još bolje rezultate, rekao je Mustać

Petak, Siječanj 21, 2011 00:00

Sadnice će uglavnom dobiti vinogradari i maslinari koji su tijekom lanjske godine uredno prema Gradu Ninu podmirili svoja dugovanja za komunalnu naknadu, razne poreze, komunalni doprinos, odvoz smeća, katastarsku izmjeru...

buhac
Subota, Siječanj 15, 2011 00:00

Naš cilj je naučiti djecu životu, radnim navikama poduzetništvu i ljubavi prema prirodi i brigu za nju. Djeca su sretna što rade i poštuju trud koji ulože da dobiju konačni proizvod. Kada formiramo cijenu proizvoda tada se vode velike rasprave dok se ne dođe do konačne cijene. Zadruga u svom radu ima veliku podršku svih nastavnika škole, naše ravnateljice Marije Škoša, Poljoprivredne Zadruge Drobnica iz Preka i Općine Preko, kaže za kraj voditeljica Učeničke zadruge Mogunja Janja Dragović

razanac_sadnice
Subota, Siječanj 15, 2011 00:00

U skladu s potpisanim ugovorom u privlačke vinograde, maslinike i voćnjake iz Metkovića će za desetak dana stići pošiljka od 1.100 komada sadnica maslina sorti levantinka, istarska bjelica, žutica, leccino, pendolino, tenera, ascolano, cipressino i ostalih te 1.400 kalemova vinove

Stranice