magistri

Utorak, Listopad 5, 2010 00:00

Ovaj rad predstavlja nastojanje da se Hermanov znanstveni i prevoditeljski opus stavi u širi kontekst i sagleda kao karika na tisućljetnom putu nastajanja, formiranja i prenošenja znanstvenih ideja i rezultata

Utorak, Listopad 5, 2010 00:00

U vama, dragi promoventi, u vašoj kreativnosti i inovativnosti, vidimo vrijedan potencijal ne samo mi ovdje na Sveučilištu, nego i ustanove na kojima radite i društvo u cjelini, kazao je Uglešić

magisterij_edita klobucar
Ponedjeljak, Srpanj 26, 2010 00:00

Doprinos znanosti su nove spoznaje do kojih smo došli u svezi učestalosti javljanja anglizama u imenima tvrtki, njihova frekvencija po vrstama djelatnosti i županijama, motivaciji vlasnika za davanjem stranih imena, pretpostavke za neke buduće tvrtke, percepcija i razumijevanje građana, kaže Klobučar

Utorak, Lipanj 29, 2010 00:00

Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije pod naslovom 'Javno mnijenje kao subjektivna značajka krizne situacije - Utjecaj medija i službi za odnose s javnošću na javno mnijenje' bilo je u sastavu: Prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednik, te prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar i prof. dr. sc. Stjepan Malović, članovi povjerenstva

Ponedjeljak, Lipanj 28, 2010 00:00

Povod našeg razgovora sa Vinkom Bakijom, asistentom na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, je obrana njegovog magistarskog rada na katedri za turizam Ekononskog fakulteta u Zagrebu, naslova "Razvoj urbanog turizma". Mr.sc. Bakija ima položen stručni ispit za turističkog vodiča, te je i član predsjedništva zadarske Udruge turističkih vodiča 'Donat'.

Kako to da ste magistrirali u Zagrebu, a ne na Zadarskom sveučilištu na kojem radite?

kucis_vlasta
Subota, Travanj 3, 2010 00:00

Prije desetak dana na  Sveučilištu u Zadru doktorsku disertaciju obranila je  Vlasta Kučiš. Disertaciju pod  naslovom "Prevoditelj kao  posrednik interkulturalne komunikacije - Teorijski i komunikološki aspekt" Kučiš je  branila pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof.  dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić,  prof. dr. sc. Pavao Mikić,  prof. dr. sc. Sanja Seljan, prof.  dr. sc. Mirko Gojmerac i prof.  dr. sc. Josip Vidaković.

Kako ste došli do odabira  ove teme doktorata?

pehar
Subota, Ožujak 27, 2010 00:00

magisterij_vlahek
Subota, Ožujak 27, 2010 00:00

seselj
Petak, Ožujak 12, 2010 00:00

U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru jučer je održana javna obrana doktorske disertacije prof. Lucijana Šešelj. Disertaciju pod naslovom "Promunturium Diomedis: svetište na rtu Ploča i jadranska pomorska trgovina u helenističkom razdoblju" Šešelj je branila pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, prof. dr. sc. Slobodan Čače i dr. sc. Branko Kirigin, muzejski savjetnik.

Stranice