azil

uvid
Petak, Veljača 6, 2009 00:00

Lokacija za izgradnju skloništa za životinje koja je određena prostornim planom nalazi se uz sjevernu granicu grada Zadra i to na području oko 3 kilometra sjeveroistočno od ruba naselja Bokanjac te oko 70 metara istočno od ceste Zadar-ražanac. Povoljnom smatramo i činjenicu da je najbliže naselje udaljeno 1 kilometar što ovaj prostor čini dodatno adekvatnim, kazao je Nebojša Vejmelka

grad_uvid
Utorak, Siječanj 27, 2009 00:00

Lokacija skloništa za napuštene životinje prostornim je planom određena na području 2,6 km sjeveroistočno od ruba naselja Bokanjac te oko 70 metara istočno od ceste Zadar-Ražanac

azil
Petak, Siječanj 23, 2009 00:00

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja organizirat će se 27. siječnja, nakon čega će na Gradskom vijeću u ožujku biti konačno usvojen, kazao je Grgurović, pojasnivši kako će se potom zatražiti pravo gradnje

azil
Četvrtak, Rujan 25, 2008 00:00

Sponzorski radovi su već odavno obećani, a oni su imali namjeru vrijeme do donošenja potrebne dokumentacije ispuniti barem pripremnim radovima, odnosno ravnanjem terena, no niti to nije bilo moguće. Brojni donatori nude financijsku pomoć, a u planu nam je uskoro organizirati i humanitarni koncert za pomoć azilu, kaže Grgurović

azil
Četvrtak, Svibanj 15, 2008 00:00

Natječaj je u tijeku, a riječ je o urbanističkom planu uređenja koji je potreban prema novom zakonu i on je detaljniji plan od dosadašnjeg detaljnog plana uređenja

Stranice