bolonja

prorokovic
Utorak, Lipanj 24, 2008 00:00

Opći cilj za kojeg su vezani i planovi rada veže se, naravno, uz što bolju prilagodbu aktivnosti svih sveučilišnih sastavnica na Bolonjski proces i promjene koje se uz njega vežu. U tom smislu, nisam postavila visoke aspiracije, već ću biti zadovoljna ako strategijom malih koraka uspijemo riješiti postojeće i na vrijeme anticipirati buduće probleme

Uglesic
Četvrtak, Svibanj 17, 2007 00:00

Ante Uglešić: Želim što više ljudi koji će Sveučilište doživljavati kao Universitas