opcina preko

preko
Srijeda, Rujan 23, 2009 00:00

Povećane su i rodiljne naknade koje su dosad iznosile po 2.000 kuna, a od sada će se rodiljama za prvo dijete isplaćivati 3.000 kuna, za drugo 5.000 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete 7.000 kuna. Odlučeno je i da će svaki student iz Općinskog proračuna dobivati mjesečnu subvenciju u iznosu od 300 kuna

sutomiscica
Petak, Siječanj 23, 2009 00:00

Tražimo da se prestane s devastacijom našeg mjesta. Bolje je i ništa ne raditi nego uništavati naseljene i prirodne krajolike. Pitaju nas što smo mi napravili, a mi kažemo da plaćamo općinske dugove mjesnom zemljom (4 milijuna i 665 tisuća kuna), poručuju organizatori