eu fondovi

Srijeda, Travanj 1, 2015 00:00

Grad Zadar uspio je iz EU fondova za regionalni razvoj privući 2.879.800,00 kuna. Kako je rekao pročelnik za graditeljstvo Darko Kasap, riječ je o sredstvima koja će 85 posto povući preko Ministarstva prometa i infrastrukture, a 15 posto Grada Zadra za financiranje projekta Inteligentnog transportnog sustava - ITS.

Utorak, Veljača 17, 2015 00:00

Izgradnja dviju novih škola na Novom Bokanjcu i Crvenim kućama, na koje se već godinama čeka, još uvijek neće započeti.

Četvrtak, Siječanj 31, 2013 00:00

Specifični ciljevi projekta su: povećati iskoristivost EU fondova putem poboljšanja znanja, informiranosti i motiviranosti za razvijanje projekta za posebne grupe građana te razviti pozitivno mišljenje građana o mogućnostima korištenja EU fondova i povećati njihovu uključenost u inicijative financirane fondovima EU

Subota, Listopad 13, 2012 00:00

Tijekom četiri dana trajanja ovog stručnog seminara - od 22. do 25. listopada, polaznici će imati priliku upoznati način funkcioniranja programa i fondova Europske unije i kroz praktičan rad naučiti kako pripremiti uspješan projekt te dobiti sufinanciranje iz fondova EU

Petak, Studeni 18, 2011 00:00

Jasminka Ana Modrić, načelnica u Upravi za razvoj Ministarstva turizma, prezentirala je potpore za malo i srednje poduzetništvo kojima Ministarstvo raspolaže već sada te je poduzetnike uputila na važnost prethodnih priprema za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU

Subota, Studeni 12, 2011 00:00

Subota, Svibanj 7, 2011 00:00

Cilj konferencije je predstaviti poduzetnicima mogućnosti financiranja njihovih projekata iz pretpristupnih programa EU kao i nacionalnih programa koji se realiziraju preko Razvojne agencije, rekla je direktorica ZADRA-a Sanja Peričić

Petak, Veljača 25, 2011 00:00

oranje_3
Srijeda, Studeni 17, 2010 00:00

Za plaće 434 djelatnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi u proračunu je osigurano 69 milijuna kuna, a golemi činovnički pogon samo će za materijalne troškove progutati gotovo 42 mililijuna kuna

predavanje_ipa
Četvrtak, Svibanj 7, 2009 00:00

IPA predstavlja novi instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. - 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD