Vjenčanja

Arif SITNICA

Doris Erceg i Slaven Maračić

divider

Doris Erceg i Slaven Maračić iz Benkovca, vjenčali su se u crkvi Mile  Gospe u Benkovcu, vjenčao ih je don Ronald Jelić. Kumovi su bili Dijana Erceg i Ivo Kvesić

Katarina Bilaver i Stipe Perica

divider

Katarina Bilaver i Stipe Perica iz Škabrnje, vjenčali su se u crkvi sv.  Šime u Zadru, vjenčao ih don Josip Lenkić. Kumovi su bili Marija Marinier i Josip Mijaljević.

Kristina Kapitanović i Ivan Bašić

divider

Kristina Kapitanović i Ivan Bašić iz Zadra, vjenčali su se u crkvi Uznesenja BDM na Belafuži, vjenčao ih je don Božo Barišić. Kumovi su  bili Marijana Bogdanić i Toni Parada

Tomica Mikulić i Kristian Vukić

divider

Tomica Mikulić iz Gorice i Kristian Vukić iz Vrsi, vjenčali su se u crkvi  sv. Ivana Krstitelja u Gorici, vjenčao ih je don Tomislav Končurat. Kumovi su bili Darija Milutin i Ivan Milutin.

Manuela Kotlar i Stipe Kokić

divider

Manuela Kotlar iz Zadra i Stipe Kokić iz Pridrage, vjenčali su se u crkvi Gospe Loretske u Arbanasima. Kumovi su bili Nensi Stipčević i Joso  Gundić.

Ana Jurić - Ćivro i Goran Tomić

divider

Ana Jurić - Ćivro iz Kijeva i Goran Tomić iz Gračaca, vjenčali su se u  crkvi sv. Mihovila u Kijevu, vjenčao ih je fra Marko Duran. Kumovi su  bili Ružica Maloča i Andrej Budiselić.

Matea Zdrilić i Marko Gospić

divider

Matea Zdrilić iz Ruplja i Marko Gospić iz Prkosa, vjenčali su se u crkvi sv. Nikole u Islamu Latinskom, vjenčao ih je don Šime Žilić. Kumovi  su bili Nena Zdrilić i Mate Bilaver

Antonia Brčić i Franjo Pandžić

divider

Antonia Brčić iz Budaka i Franjo Pandžić iz Pristega, vjenčali su se u  crkvi Uznesenja Marijina u Stankovcima. Kumovi su bili Katarina Brčić  i Šime Ivandić.

Josipa Mikulić i Ante Dokoza

divider

Josipa Mikulić iz Gorice i Ante Dokoza iz Zadra, vjenčali su se u crkvi  Ivana Krstitelja u Gorici. Kumovi su bili Lucija Surać i Toni Žugić.

Monika Pavlović i Antonio Babić

divider

Monika Pavlović i Antonio Babić iz Benkovca, vjenčali su se u crkvi  Male Gospe u Benkovcu, vjenčao ih je don Anto Gavrić. Kumovi su bili  Jelica Ilić i Franjo Balukčić.

Josipa Kučić i Ive Miletić

divider

Josipa Kučić iz Zadra i Ive Miletić iz Rtine, vjenčali su se u crkvi Uznesenja Marijina u Stankovcima. Kumovi su bili Matea Čulina i Josip  Vučetić.

Nikolina Jelić i Danijel Jukić

divider

Nikolina Jelić iz Zagreba i Danijel Jukić iz Poličnika, vjenčali su se u  crkvi sv. Šime u Zadru, vjenčao ih je don Josip Lenkić.

Margareta Fulanović i Ivan Breulj

divider

Margareta Fulanović iz Zadra i Ivan Breulj iz Podgradine, vjenčali su  se u crkvi Gospe Loretske u Arbansima. Kumovi su bili Petra Babajko i  Mario Klakočar

Ana Dobrenić i Ivan Narančić

divider

Ana Dobrenić iz Zagreba i Ivan Narančić iz Pridrage, vjenčali su se u  katedrali sv. Stošije u Zadru, vjenčao ih je don Rade Pinčić. Kumovi su  bili Sara Fery i Jure Narančić.

Zorana Erceg i Nik Žilić

divider

Zorana Erceg iz Pristega i Nik Žilić iz Škabrnje, vjenčali su se u crkvi  Prikazanje BDM u Pristegu, vjenčao ih je don Šime Šindija. Kumovi su  bili Ivana Bonato i Ante Škara.

Kristina Bučić i Ton Rozić

divider

Kristina Bučić iz Gorice i Ton Rozić iz Dubrovnika, vjenčali su se u  crkvi sv. Ivana Krstitelja u Gorici, vjenčao ih je don Ante Dražina. Kumovi su bili Katarina Trstenjak i Pasko Šturica.

Antonija Sičić i Josip Fabijan

divider

Antonija Sičić iz Zadra i Josip Fabijan iz Zemunika Donjeg, vjenčali  su se u crkvi Uznesenja BDM na Belafuži, vjenčao ih je don Marinko  Duvanjak. Kumovi su bili Nadina Goić i Šime Pinčić.

Kristina Dundović i Nace Jankov

divider

Kristina Dundović iz Radovina i Nace Jankov iz Strumice - Makedonija, vjenčali su se u Pomorskom muzeju u Zadru. Kumovi su bili Helena Dundović i Petar Rajić.

Danijela Kovačević i Josip Mijolović

divider

Danijela Kovačević iz Poličnika i Josip Mijolović iz Zadra, vjenčali su  se u crkvi sv. Nikole u Poličniku, vjenčao ih je don Damir Juričin. Kumovi su bili Iva Bilosnić i Ante Mandić.

Marija Kojić i Tomislav Zekić

divider

Marija Kojić iz Poljica i Tomislav Zekić iz Dračevca Ninskog, vjenčali  su se u crkvi sv. Mihovila u Poljicima, vjenčao ih je don Alojzije  Knežević. Kumovi su bili Andrea Begonja i Janko Knežević.

 

Tijana Jurjević i Antonio Ivanković

divider

Tijana Jurjević iz Tinja i Antonio Ivanković iz Grabovaca, vjenčali su  se u katedrali sv. Stošije, vjenčao ih je don Rade Pinčić. Kumovi su bili  Anela Panza i Stipe Trlaja.

 

Petra Tadić i Šime Olivari

divider

Petra Tadić iz Zadra i Šime Olivari iz Preka, vjenčali su se u crkvi Bezgrešnog začeća BDM na Puntamici, vjenačao ih je don Tomislav Dubinko. Kumovi su bili Stefani Dobrović Ivanov i Martin Sorić.

 

Josipa Perica i Stipe Strmota

divider

Josipa Perica iz Pridrage i Stipe Strmota iz Raštana Donjih, vjenčali su  se u crkvi Bezgrešnog začeća BDM na Puntamici, vjenčao ih je don Igor  Ikić. Kumovi su bili Katarina Oštrić i Ivan Galešić.

 

Inga Petrović i Paolo Galešić

divider

Inga Petrović iz Karina i Paolo Galešić iz Zadra, vjenčali su se u crkvi  Gospe Loretske u Arbanasima. Kumovi su bili Lucija Ražov i Dino Galešić.

 

Maja Jurić i Mathias Pedić

divider

Maja Jurić iz Škabrnje i Mathias Pedić iz Pridrage, vjenčali su se u crkvi Uznesenje BDM u Škabrnji, vjenčao ih je don Ivan Rončevič. Kumovi su bili Anita Vidas i Ivan Pedić John.

 

Anamarija Matuslović i Augustin Raspović

divider

Anamarija Matuslović iz Vrsi i Augustin Raspović iz Sukošana,  vjenčali su se u crkvi sv. Ante Padovanskog na Smiljevcu, vjenčao ih je  don Tomislav Dubinko. Kumovi su bili Natali Baljak i Viktor Baljak.

Lucija Mrkela i Ante Vukić

divider

Lucija Mrkela i Ante Vukić iz Vrsi, vjenčali su se u crkvi sv. Mihovila u  Vrsima, vjenčao ih je don Alojzije Knežević. Kumovi su bili Ana Horvat i  Marin Perinić.

Božena Števanja i Dino Petešić

divider

Božena Števanja iz Glavice i Dino Petešić iz Zadra, vjenčali su se u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Gorici, vjenčao ih je don Tomislav Korčulanin.  Kumovi su bili Nevena Janjić i Toni Čubrić.

Kristina Batur i Marko Grubić

divider

Kristina Batur i Marko Grubić iz Pridrage, vjenčali su se crkvi Gospe  od Ružarja u Pridrazi, vjenčao ih je don Tomislav Baričević. Kumovi su  bili Marta Čulina i Josip Pavić.

Nikolina Stanić i Toni Vukadinović

divider

Nikolina Stanić i Toni Vukadinović iz Zadra, vjenčali su se u crkvi sv.  Pavla na N. Bokanjcu. Kumovi su bili Violeta Bratanić i Davor Lubar.

Stranice